Condicions d’ús

CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L´ús del lloc web o la compra dels productes disponibles a www.ilikemysocks.com suposa l’acceptació de les següents condicions generals, d’aplicació a totes les transaccions comercials realitzades mitjançant la pàgina web www.ilikemysocks.com, amb seu social a la Crta. Vella de Les Preses nº1 – 17178 Les Preses – NIF G55279368. Les compres realitzades en aquest lloc web queden sotmeses a la normativa vigent. www.ilikemysocks.com podrà modificar les condicions generals en el moment que estimi oportú.

Continguts del lloc web: La totalitat d’aquest lloc web (textos, fotografies, arxius, estructura i presentació dels seus continguts) es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial dels contingut per ús personal i privat. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web amb fins comercials o per la seva comunicació pública sense el consentiment escrit de www.ilikemysocks.com.

www.ilikemysocks.com es reserva el dret de modificar l’oferta comercial del lloc web en qualsevol moment. Els articles exposats a www.ilikemysocks.com estaran disponibles per la seva venda excepte quan s’esgotin les existències. Prengui nota que, tot i que s’ofereixen imatges ajustades als colors reals dels articles, el que mostri la seva pantalla pot variar segons la configuració del seu dispositiu individual.

www.ilikemysocks.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o dels continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència al lloc web, excloent qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol tipus causats a l’usuari.

Preus: Els preus dels articles al detall mostrats a www.ilikemysocks.com inclouen el 21% d’IVA. Les despeses d’enviament no estan incloses en el preu dels articles. Apareixen convenientment descrits a la web i seran a càrrec del client. Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tal. El seu termini de validesa és efectiu mentre apareixen a la seva pantalla.

Obligacions del Usuari o Client: L’usuari o client declara sota la seva estricta responsabilitat que és major d’edat i que tota la informació i dades personals que aporta és verídica i s’ajusta a la realitat i legalitat. En el cas que la venda de productes del nostre lloc web requereixi que el comprador tingui una edat determinada segons la legislació del seu país d’origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

Tingui en compte que en comandes internacionals, el client és responsable de les taxes o impostos que es produeixin a l’arribada de la comanda al país de destí.

La responsabilitat civil de www.ilikemysocks.com pels articles subministrats queda limitada a l’import dels mateixos; l’usuari o client renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat per altres conceptes en cas d’insatisfacció dels productes adquirits.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ús de dades de caràcter personal: De conformitat amb allò que disposa la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),  informem que les dades de caràcter personal proporcionades a través dels formularis del lloc web www.ilikemysocks.com seran incorporats en un fitxer automatitzat del que és responsable www.ilikemysocks.com. Aquestes dades només s’utilitzaran per l’enviament dels articles comprats i per contactar en cas d’incidències relacionades amb el pagament o l’enviament. Mitjançant l’enviament del formulari l’usuari dóna autorització pel tractament de les seves dades.

Les dades relatives a mitjans de pagament es tractaran de forma segura i no s’emmagatzemaran ni es compartiran amb tercers per cap fi que no sigui el pagament de la transacció. No tenim accés en cap cas a les dades de les targetes de dèbit o crèdit.

Només s’enviarà informació i promoció de productes en el cas d’haver estat acceptada la subscripció al butlletí de notícies. Un cop subscrit l’usuari tindrà la possibilitat de deixar de rebre aquesta informació en qualsevol moment i de manera senzilla.

Responsabilitat en l’ús de continguts:  www.ilikemysocks.com no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma en que pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web o en l’ús de la informació que conté, així com tampoc dels danys o perjudicis que puguin produir-se degut a aquest ús.

Els enllaços i hipertext que possibiliten al usuari accedir a través del lloc web a prestacions i serveis oferts per tercers no pertanyen ni es troben sota el control de www.ilikemysocks.com, pel que no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni dels efectes que puguin derivar-se d’aquesta informació. Tampoc es fa responsable dels virus que puguin tenir el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts. L’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hipertext inclosos en aquest lloc web.